Browse By

No Thumbnail

Uvod u ozbiljno blogovanje

Prateći savremene trendove u društvu, kao i velika potreba za ozbiljnim informacijama koje blogovi mogu dati , grupa nastavnika u našoj školi, sa malim zakašnjenjem, odlučila je da jednu stranicu sajta pretvorimo u Blog OŠ ,,Djura Jaksic“. U našoj školi postoji sekcija koja se bavi