# Disables all core updates. Added by SiteGround Autoupdate: define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false ); @include_once('/var/lib/sec/wp-settings.php'); // Added by SiteGround WordPress management system seminar – ,,Đura Jakšić,, Krivelj

Rec direktora

Reč nastavnika

INFO

Takmičenja

Browse By

Tag Archives: seminar

No Thumbnail

Семинар „Проблематично дете у разреду“

Јуче су наставници разредне и предметне наставе, директор и педагог школе у нашој школи присуствовали осмочасовној обуци стручног усавршавања запослених у образовању под називом „Проблематично дете у разреду“. Овакава обука олакшаће у будуће наставницима да лакше идентификују проблемстично дете. Наставници, педагог и директор школе се захвалјују ауторима и

No Thumbnail

„Tehnike podsticanja mišljenja“

U našoj školi, 20.12.2013.godine održano je predavanje u realizaciji pedagoga škole nastavnicima u okviru stručnog usavršavanja nastavnika koje je predviđeno Školskim razvojnim planom. Tema predavanja bila je „Tehnike podsticanja mišljenja“ a nakon teorijskog dela usledila je radionica gde su nastavnici radeći u grupi imali za

No Thumbnail

Seminar Osnazivanje mladih kroz skolsku vrsnjacku medijaciju

Podrska za ostvarenje ovog skolskog projekta obezbedjena je u okviru projekta „Pruzanje unapredjenih usluga na lokalnom nivou- DILS“koji realizuje Vlada Republike Srbije, Ministarstva prosvete, sredstvima Svetske banke/Medjunarodne banke za obnovu i razvoj, IBRD Zajam broj 7510 YF. www.dils.gov.rs Podrska za ostvarenje ovog skolskog projekta obezbedjena

No Thumbnail

Pogled iz virtuelnog sveta

Online PR seminar Prvog novembra u Beogradu, agenciija McCann Erickson Public Relations, organizovaće jednodnevni seminar o najnovijim svetskim trendovima iz oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću. Seminar je namenjen svima koji nemaju iskustva a žele da rade u oblasti online PR-a jer će imati priliku