О.Ш. "Ђура Јакшић" - Кривељ

Почетна

О.Ш. "Ђура Јакшић" - Кривељ

Школа - Колектив школе

 

Владимир Станковић – директор (професор физичког васпитања)
Директор школе у Кривељу од 03.09.2003. год.
Ради од 1993 године, као наставник физичког у ОШ „Станоје Миљковић“ у Шарбановцу и Метовници и у ОШ „Свети Сава“ у Бору. Ожењен је и отац двоје малолетне деце
 
Бисерка Лападатовић - учитељица
Рођена 11.09.1968.г у Бору. Завршена Педагошка Академија у Неготину. Ради у истуреном одељењу у Малом Кривељу од децембра 1990. године
Спасић Бојан-наставник техничког образовања и физике
Рођен је 17.03.1969.године у Бору.
У школи ради од 2001. године. Ученике ове школе дави физиком и техничким образовањем. Завршио је факултет у Бору и Чачку и стекао звање дипломираног инжењера металургије и професора техничког образовања.
Дивно је радити са децом из Кривеља и околних села. Волим да се играм са својим сином , волим кошарку , мувам се по кухињи ...
Хоби ми је риболов , па ако вас било шта интересује јавите се на нашу адресу.
Милена Кенић – наставница енглеског језика
Дипломирани географ – туризмолог. У школи ради од септембра 2005. године. Предаје у матичној школи и у свим подручним одељењима
 
Горан Ђокић-учитељ
Рођен 28.10.1965.год. у селу Бачевина, општина Лебане.
Средњу школу и педагошку академију завршио у Врању 1987. год.
Од 1991. год. ради у ОШ ,, Ђура Јакшић“ у Кривељу, тренутно је разредни старешина III разреда
Мајић Гордана-шеф рачуноводства
Рођена је 12.11.1965. у Бору.
Завршила је вишу економску школу, по професији самостални рачуновођа.
У школи ради од децембра 2002. год.
На радном месту шеф рачуноводсатва.
Гордана Терзић – учитељица
Рођена је 1969. године у Бору где и живи. Педагошку академију завршила 1996. године у Неготину, а у најскорије време ће дипломирати на Педагошком факултету у Лепосавићу. Има радно искуство у трајању од осам година. Ради у издвојеном одељењу у Крушару, недалеко од Горњана. Има дванаестогодишње дете. Воли дружење и све добронамерне људе
 
Лила Виденовић, учитељица
Рођена 29.09.1981. год. у Бору
Завршила Учитељски факултет, у ОШ „Ђура Јакшић“ Кривељ ради од 15.09.2006. год
 
Љиљана Јаношевић- наставница музичке културе
Љиљана Јанишевић стручни наставник музичке културе рођена 03.01.1949. у Батајници-Земун.
Завршила средњу музичку школу ,,Јосип Славенски“ у Призрену 1968. године и радила у многим школама у Кривељу и Бору. Радни век завршава у овој школи. У свом радном веку постизала сам велике резултате са хором, што ми је причињавало задовољставо у љубави према деци и музици
Живаљевић Лиљана – учитељица
Рођена 1952. год. у Неготину где у првој генерацији завршава Педагошку академију. Радно искуство започиње радом у забаченом селу Горњане, удаљеном 30-так км. од Бора. Ту живи и ради пуних 25 година. Учествује у свим друштвеним и културним активностима села: изградњи асфалтног пута, водовода, изградњи нове школе, учествује на сусретима села и традиционалним активностима ,, Школе љубитеља природе’’.
Од 2000. год. прелази да ради у матичну школу у Кривељу
 
Мирјана Божић-Кузмановић-учитељица
Учитељица Мирјана Божић-Кузмановић рођена је 08.07.1967. године у Бору.
Завршила је педагошку академију у Неготину.
Рад у основној школи ,,Ђура Јакшић” започела је у матичној школи 15.02.1993. године.
Наредне школске године рад је наставила у истуреном одељењу у Малом Кривељу где је радила наредне 3 школске године, да би поново била пребачена у матичну школу где и данас ради са ученицима припремног и првог разреда
Дојчиновић Мирослав - наставник математике
Рођен је 03.12.1956.год. у Црној Трави.
Завршио је природно математички факултет.
У овој школи ради од 1994.год.
Математика је начин размишљања.
 
Јовић Миодраг – педагог
Рођен је07.07.1954. године у Кривељу.
Основну школу је завршио у школи „ Ђура Јакшић” и „ Вук Карадзић.” Средњу економску школу је завршио у Београду.
Студије педагогије уписује на филозовском факултету у Скопљу где јке и дипломирао. У основну школу „Ђура Јакшић” ради од школске: 2000/2001 године
 
 
 
Милосављевић Ружица-секретар школе
Рођена је 18.05.1954 год. у Самодрежи СО Вучитрн у Србији.
По занимању правник.
У школи ради од марта 2006.год. као секретар школе.
Шевала Шћепановић - наставник биологије
Рођена је 25.04.1960.год.
Завршила је педалошку академију у Тузли 1981.год. и добила звање наставника биологије и хемије.
Предаје биологију у овој школи од 1998.године
Дојчиновић Слађана – учитељица
Рођена је 28. 07. 1966. године у Зајечару.
Завршила је педагошку академију у Неготину.
У ОШ „Ђура Јакшић“ ради од 1994. године.
 
Славица Муслиц, учитељица
Рођена 25.04.1959. у Неготину.
Завршила педагошку академију.
Од 1984 – 1986.год. ради у издвојеном одељењу Преко Крш, а од 1986. год. ради у издвојеном одељењу у Бучју
Славица Рогић, учитељица
Рођена је пре 40 година у Бору.Педгошку академију је завршила у Неготину.Прво радно место и прва искуства стекла је у селу Штрбци код Доњег Милановца још 1990. године у неподељеној школи ( од првог до четвртог разреда).После тога,свој радни век наставила је у Великом Кривељу,пуних 16 година.Активно учествује у школским догађањима, обично је задужена за организацију приредбе.
Славољуб Сметановић – професор информатике
Рођен 22. јула 1977. године у Бору. Студирао на Факултету Аутоматике, Рачунара и Електронике, Универзитета у Крајови (Румунија), одсек Електроника, од 1997. до 2002. године. Дипломирао у јунском року 2002. године и стекао звање Дипломираног инжењера електронике, диплома је нострификована на Електротехничком Факултету Универзитета у Београду. Радио је у Основној школи „Станоје Миљковић“ Брестовац одељак Метовница од 2003-2006. године. Од децембра 2005. године почиње да ради у ОШ „Ђура Јакшић“ у Кривељу, а од јануара 2006.год и у ОШ „Свети Сава“ у Бору. Бави се још и сkлапањем, поправком и инсталацијом рачунара, као и обуком за рад на рачунару.
Снежана Антанијевић-наставница српског језика
Рођена је 13.02.1976. у Бору.Живи у Брестовцу код Бора.Апсолвент је Физолофског факултета у Нишу, смер српски језик и књижевност. У ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу ради као наставница српског језика
Барбуловић Стана - библиотекар
Рођена је 24.12.1945. год. завршила је вишу педагошку школу у Нишу-смер наставник француског језика.
У овој школи ради као наставник од 1.09.1972. год. али из здравствених разлога ради у библиотеци од 1.09.1993.год.
 
Горан Живановић – наставник физичког
Дипломирани професор физичке културе, дипломирао у Новом Саду. У просвети ради од 2002. године
Није научно доказано да физичка активност унапређује здравље, али је научно доказано да физичка неактивност нарушава здравље